DADES DE LA EMPRESA

En compliment de l’artícle 10 de la Llei 34/2002, 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic NARCIS CALLEJA BALLBE Y OTRO SC )  li informa que sent aquestes les dates significatives:

Denominació social és  NARCIS CALLEJA BALLBE Y OTRO SC.
J - 70 44 11 00
Domicili social: Queo de Abaixo, 46; 15105 - Carballo
Telèfon: +34 981 757 361
FAX: +34 981 755 701
Correu electrònic a efectes de comunicació: mardequeo@mardequeo.com


Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i NARCIS CALLEJA BALLBE Y OTRO SC es consideren eficaces, a totes els efectes, quan es realitzin a través del correu postal o qualsevol altre medi dels detallats anteriorment


CONDICIONS D’ACCÉS I D’UTILITZACIÓ

El present avis legal regula l’ús de la pàgina web en endavant, LA WEB), del qual és titular NARCIS CALLEJA BALLBE Y OTRO SC.

La navegació per la web NARCIS CALLEJA BALLBE Y OTRO SC aatribueix la condició del usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avis Legal, que pot tenir modificacions.  
La web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant, NARCIS CALLEJA BALLBE Y OTRO SC condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva pagina web a la prèvia complementació del corresponent formulari. 

Totes els continguts de la web, com ara escrits, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, i així com el disseny i codis Font, constitueixen una obra la qual pertany a NARCIS CALLEJA BALLBE Y OTRO SC, sense que puguis entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més allà d’allò  estrictament necessari per l’ús correcte de la web. 

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui NARCIS CALLEJA BALLBE Y OTRO SC, i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. 

L’usuari s’obliga a fer un us correcte de la pàgina web conformant-se amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, l’ús de tràfic i del present Avis Legal. L’usuari respondrà front NARCIS CALLEJA BALLBE Y OTRO SC o front a terceres persones, de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar com a conseqüència de l’ incompliment de dita obligació.


POLITICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

NARCIS CALLEJA BALLBE Y OTRO SC no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en la seva website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres pagina de la xarxa.  Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, valdesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

NARCIS CALLEJA BALLBE Y OTRO SC declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris de la seva website, pugessin derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, NARCIS CALLEJA BALLBE Y OTRO SC no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.


US DE COOKIES I DATES ESTADÍSTIQUES

Aquesta pàgina web no recull ni guarda dades personals dels visitants. Únicament, amb la finalitat d’oferir-li el millor servei a través d’aquesta pàgina, i amb objecte de facilitat el seu us, s’analitzaran el numero de pàgines visitades, el número de visites, i així com la freqüència d’utilització. 

En aquestes efectes, s’utilitzen dades estadístiques elaborades pel Proveïdor de Serveis d’Internet NARCIS CALLEJA BALLBE Y OTRO SC. amb aquesta informació s’analitza la freqüència del ús de la web de la mercantil a partir d’aquestes dates de connexió, i les seccions més visitades.. NARCIS CALLEJA BALLBE Y OTRO SC no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris des de la seva pàgina web ni registra direccions IP. 

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de mode que se l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a la pàgina web NARCIS CALLEJA BALLBE Y OTRO SC no serà preceptiva d’instal·lació de cookies.


PROTECCIÓ DE DADES

Se l’informa que les dades personals que ens faciliti voluntàriament, a través de diferents formularis web, seran incorporats a un fitxer de titularitat de NARCIS CALLEJA BALLBE Y OTRO SC amb domicili a  Queo de Abaixo, 46; 15105 - Carballo, que compleix amb les mesures de seguretat exigides en el Real Decret  1720/2007 del 21 de desembre. La finalitat d’aquest fitxer és la prestació i administració dels servei contractat o sol·licitat, així com la realització d’estadístiques, la remissió de publicitat i altres promocions comercials que NARCIS CALLEJA BALLBE Y OTRO SC pugui efectuar en un futur.

Mitjançant l’enviament dels mencionats formularis, l’usuari autoritza a enviar-li informació i comunicacions comercials a través de correu postal, correu electrònic o fax dels productes i serveis de la empresa. 

Així mateix,  NARCIS CALLEJA BALLBE Y OTRO SC cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries per la seva finalitat, de conformitat amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari pot revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a NARCIS CALLEJA BALLBE Y OTRO SC, a la següent direcció  Queo de Abaixo, 46; 15105 - Carballo, o bé a través del següent correu electrònic  mardequeo@mardequeo.com, identificant-se degudament i indicant de forma visible el dret concret que s’exerceix

NARCIS CALLEJA BALLBE Y OTRO SC adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Lleig 15/1999 i a més norma aplicable. No obstant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documentació electrònica o fitxers de l’usuari.